Tin Tức


Thủ tục hải quan nhập khẩu xe oto cứu thương

392xNxthu-tuc-nhap-khau-hang-hoa.jpg.pagespeed.ic.eYhmagmZkl

Thủ tục hải quan nhập khẩu xe oto cứu thương

Hỏi: Công ty chúng tôi đang có dự án cung cấp xe oto cứu thương mới 100% cho một số bệnh viện. Đề nghị Quý cơ quan cho biết nhập khẩu mặt hàng có phải xin Giấy phép của cơ quan chuyên ngành hay không? cụ thể là cơ quan nào cấp phép; các qui định có liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng này.

Trả lời: Căn cứ vào các Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì mặt hàng Xe cứu thương mới 100% không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện do đó Công ty có thể mở tờ khai nhập khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thông thường.

Tuy nhiên, căn cứ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng thì mặt hàng Xe cứu thương thuộc diện phải kiểm tra chất lượng.